ακοή μωρού

Τι ακούει το μωρό στην κοιλιά σου;
Τι ακούει το μωρό στην κοιλιά σου;

Ακούει το μωρό στην κοιλιά σου; Κι αν ναι, πώς φτάνουν οι ήχοι σε αυτό;

#shapegreece