Γεωργία Καϊάφα

Τι είναι το hypnobirthing και πώς μπορεί να σε βοηθήσει για ανώδυνο τοκετό;
«Γιατί οι έγκυες κινδυνεύουν περισσότερο από θρόμβωση και ποια είναι τα προειδοποιητικά συμπτώματα;»

Τι είναι η θρόμβωση και όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε σε σχέση με την εγκυμοσύνη.

#shapegreece