κληρονομικός καρκίνος

Δευ, 02 Σεπ 2019

Ποιες είναι οι εξελίξεις στο γονιδιακό έλεγχο για κληρονομούμενο καρκίνο;

Τα νέα δεδομένα στον γονιδιακό έλεγχο για τις πιο γνωστές μορφές κληρονομούμενου καρκίνου.

ΓΡΑΦΕΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟς ΣΥΝΕΡΓΑΤΗς SHAPE