κοινωνική ευθύνη

Τετ, 16 Μαϊ 2018

Στήριξη για την ελληνική εταιρία Alzheimer και συγγενών διαταραχών

H Βionat υλοποιεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας “Βionat Action” στηρίζοντας την Ελληνική Εταιρία Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών ενισχύοντας το έργο και τις δράσεις της.

ΓΡΑΦΕΙ: ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ