νέα

Τρι, 17 Μαϊ 2016

Απίστευτα ποστοστά Ελλήνων έχουν υπέρταση και δεν το γνωρίζουν! Πώς θα το ελέγξεις;

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης μας έχουν θορυβήσει.