στυτική λειτουργία

Τα Ω3 λιπαρά «κρατούν ψηλά» τη σεξουαλική διάθεση των ανδρών
Τα Ω3 λιπαρά «κρατούν ψηλά» τη σεξουαλική διάθεση των ανδρών

Τα ω-3 λιπαρά οξέα φαίνεται πως δρουν ευεργετικά στη σεξουαλική λειτουργία, ενώ αποτελούν ένα φυσικό ενισχυτικό διάθεσης.

#shapegreece