μήνας γέννησης υγεία

Τρι, 08 Οκτ 2019

Επηρεάζει ο μήνας που γεννήθηκες την υγεία σου; (Ναι, υπάρχει έρευνα)

Μπορεί να επηρεάζει ο μήνας που γεννήθηκες την υγεία σου;