νευρική ορθορεξία

τι είναι η ορθορεξία
Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με ορθορεξία (η διατροφική διαταραχή που έγινε τάση)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτή τη διατροφική διαταραχή;

Μήπως έχεις orthorexia nervosa; Η διαταραχή της νευρικής ορθορεξίας είναι η νέα μανία με τη σωστή διατροφή
Μήπως έχεις orthorexia nervosa; Η διαταραχή της νευρικής ορθορεξίας είναι η νέα μανία με τη σωστή διατροφή

Orthorexia nervosa: Η νέ διαταραχή είναι αποτέλεσμα της υπερπροσπάθειας για υγιεινή διατροφή που ΄μως καταλήγει ανθυγιεινή.

#shapegreece