γονίδια BRCA1 και BRCA2

«Αν έχω οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, να κάνω εξέταση για εκτίμηση κινδύνου;»
«Αν έχω οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, να κάνω εξέταση για εκτίμηση κινδύνου;»

Ο καρκίνος συνήθως δεν αποτελεί κληρονομούμενη νόσο, αλλά ορισμένοι τύποι του επηρεάζονται από τα γονίδιά μας και εμφανίζονται πιο συχνά σε κάποιες οικογένειες.

Οι πραγματικοί παράγοντες κινδύνου καρκινογένεσης για το στήθος
Οι πραγματικοί παράγοντες κινδύνου καρκινογένεσης για το στήθος

Οι πραγματικοί παράγοντες κινδύνου για το στήθος: Πέρα από τους παράγοντες κινδύνου που δεν μπορούμε να αλλάξουμε (οικογενει­ακό και ατομικό ιστορικό), ο τρόπος ζωής επηρεάζει τις ατομικές σου πιθανότητες.

#shapegreece