συμπτώματα COVID-19

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Πόσα ξέρεις για τη νόσο των καπνιστών
Συμπτώματα COVID-19: Μπορεί να κρατήσουν έως και 2 μήνες

Δύο νέες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα συμπτώματα COVID-19 μπορεί να έχουν μεγάλη διάρκεια.

#shapegreece