Αναμένεται σημαντική αύξηση της επένδυσης της GSK Ελλάδος σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας

Η επένδυση της GSK Ελλάδος στην Κλινική Έρευνα: μόλις εντός των τελευταίων τριών ετών, καθιέρωσε από το 2021 την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς στη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

κλινικές μελέτες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (International Clinical Trials Day), η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, λόγω της επετείου της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλινική μελέτη από τον James Lind το 1774, η GSK Ελλάδος αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κλινικές μελέτες στην ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμακευτικών σκευασμάτων και κατ’ επέκταση στην καθοριστική συμβολή τους στην πρόοδο της προάσπισης και προαγωγής της υγείας διεθνώς.

Η GSK παραμένοντας πιστή στην δέσμευση της να αντιμετωπίσει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας παγκοσμίως, διαθέτει 71, υπό ανάπτυξη, εμβόλια και φάρμακα, πολλά από τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι τα πρώτα ή τα καλύτερα στην θεραπευτική κατηγορία τους, ενώ στο επίκεντρο του διεθνούς τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας βρίσκεται η επιστήμη για το ανοσοποιητικό σύστημα, η ανθρώπινη γενετική και οι προηγμένες τεχνολογίες, ενώ η επένδυσή μας το 2022  ανήλθε σε 5,5 δις. ευρώ διεθνώς, εκ των οποίων  2,2 δις. ευρώ αφορούσαν στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα ως χώρα αναφοράς στη διεξαγωγή κλινικών μελετών

Στα 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας της GSK στην χώρα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καταφέραμε, μόλις εντός των τελευταίων τριών ετών, να καθιερώσουμε από το 2021 την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς στη διεξαγωγή κλινικών μελετών, έχοντας πλέον, από τον Ιανουάριο του 2024, ένα ανεξάρτητο και ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα κλινικών μελετών, στελεχωμένου από περίπου 20 εργαζομένους. Πρακτικά, αυτά τα δυο ορόσημα εξασφαλίζουν ότι η πλειοψηφία, εάν όχι το σύνολο των κλινικών μελετών που διεξάγει η GSK παγκοσμίως, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην χώρα μας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τους Έλληνες ασθενείς, όσο και για την οικονομία της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, το 2023, η GSK Ελλάδος κατέκτησε την 3η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στις αγορές της GSK, στην ένταξη ασθενών στις κλινικές μελέτες ογκολογίας και αιματολογίας, ενώ τα προηγούμενα έτη τη 2η και 3η θέση στην ένταξη ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και πολλαπλό μυέλωμα αντίστοιχα.

Η διεξαγωγή κλινικών μελετών αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή παράμετρο

Επιπροσθέτως των οφελών που αντικατοπτρίζονται στην υγεία των Ελλήνων ασθενών, μέσω της ταχείας πρόσβασης τους σε νέες θεραπείες, εκτείνεται και στην εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική  οικονομία της χώρας, μέσω της προσέλκυσης σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την αξιοποίηση του άρτια εκπαιδευμένου ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, πάρα το γεγονός ότι στην χώρα μας, τα παρελθόντα έτη, παρατηρήθηκε, εν μέρει, σχετική αποεπένδυση από τις κλινικές μελέτες, η GSK Ελλάδος παρέμεινε πιστή στην αναπτυξιακή της στρατηγική, η οποία βασίζεται στην καινοτομία, μέσω της Έρευνας & Ανάπτυξης και το χρονικό διάστημα 2017- 2023, προχώρησε σε συνολική επένδυση άνω των €12 εκατ. ευρώ για την διεξαγωγή συνολικά 32 κλινικών μελετών, σε περισσότερα από 100 ερευνητικά κέντρα και σε συνεργασία με περισσότερους από 100 ερευνητές, στις οποίες εντάχθηκαν και  ωφελήθηκαν περισσότεροι από 546 Έλληνες ασθενείς. 

Τα επερχόμενα έτη και δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης του τμήματος κλινικών μελετών της εταιρείας στην Ελλάδα, αναμένεται σημαντική αύξηση της επένδυσης της GSK Ελλάδος σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας, προσφέροντας, στους Έλληνες ασθενείς, πρόσβαση σε υποψήφιες καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες δεν είναι ακόμη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων, η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα €5 εκ. έως το 2025.

Ο κ. Ανδρέας Ρουσσίδης, Country Medical Director, της GSK Ελλάδος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, δήλωσε: "Η Ελλάδα, υπό το πρίσμα της υψηλής κατάρτισης και τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, επιβάλλεται να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ως GSK Ελλάδος, στόχος μας είναι να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη κλινικών προγραμμάτων στη χώρα, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τους Έλληνες ασθενείς όσο και για την εθνική οικονομία. Με γνώμονα αυτή τη δέσμευσή μας, αναπτύσσουμε διαρκώς το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, εντάσσοντας στο δυναμικό μας νέα ταλαντούχα στελέχη και αυξάνοντας τη δραστηριότητά μας στα κέντρα κλινικών μελετών ανά την επικράτεια."

Ο κ. Antonino Biroccio, VP & General Manager,της GSK Ελλάδος, σχολίασε επιπρόσθετα: "Στην GSK Ελλάδος είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την επένδυση που διεξάγουμε σε κλινικές μελέτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως, δίδοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση και να ωφεληθούν ενδεχομένως, από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης δυνητικά πρωτοποριακών θεραπειών. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, αφενός για την υπενθύμιση της αξίας και του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζουν οι κλινικές μελέτες στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και αφετέρου για την επιβράβευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που εργάζονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους."

Σχετικά με την GSK
Η GSK είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία με στόχο να επηρεάσει θετικά την υγεία 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το τέλος του 2030, δίνοντας προτεραιότητα στην έρευνα για εμβόλια και φάρμακα σε 4 βασικούς θεραπευτικούς τομείς: τα λοιμώδη νοσήματα, τον HIV, την ογκολογία και την ανοσολογία, ενώνοντας την επιστήμη, την τεχνολογία και το ταλέντο. 
Η GSK Ελλάδος μετρά περισσότερα από 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας στη χώρα και διαθέτει περισσότερα από 80 καινοτόμα σκευάσματα για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, τον HIV, τις σπάνιες ασθένειες και την ογκολογία, ενώ διατηρεί το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εμβολίων στον κλάδο, για την πρόληψη του συνόλου των ασθενειών που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα www.gr.gsk.com

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για υγεία, διατροφή και γυμναστική στο shape.gr

Read Next

MORE FROM

Υγεία

Δεικτης μαζας σωματος

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i

Ποσο νερο πρεπει να πινω

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i

Θερμιδες που καιω στο τρεξιμο

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i