Συνέδριο EULAR: Σημαντικά αποτελέσματα νέας θεραπείας για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν για το upadacitinib στη ρευματοειδή αρθρίτιδα στο πλαίσιο του συνεδρίου EULAR.

κλινικές μελέτες εργαστήριο υγεία istock

Στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, η AbbVie παρουσίασε νέες αναλύσεις που καταδεικνύουν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του upadacitinib σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πρόκειται για μία παρουσίαση από το πρόγραμμα κλινικών μελετών Φάσης 3 SELECT, τη μελέτη SELECT-COMPARE για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του upadacitinib 15 mg έναντι του adalimumab. Παράλληλα, στο συνέδριο έγινε μία ακόμη παρουσίαση που βασίζεται σε ενοποιημένη ανάλυση ασφάλειας που περιγράφει το προφίλ ασφάλειας του upadacitinib 15 mg στο χρονικό διάστημα 4,5 ετών σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. (Διάβασε τα αποτελέσματα στη συνέχεια του άρθρου.)

Για ποιο λόγο είναι σημαντικά τα μακροχρόνια αποτελέσματα;

Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το 80% των ατόμων που ζουν με τη νόσο εμφανίζουν διάβρωση των αρθρώσεων και μη αναστρέψιμη βλάβη κατά το πρώτο έτος. Η σταθερή ύφεση, που σημαίνει ύφεση με διάρκεια που ξεπερνά τους έξι μήνες, είναι δυνατόν να βελτιώσει τη λειτουργία και να μειώσει την πιθανότητα περαιτέρω αρθρικής βλάβης στους ασθενείς.

Για να επιτύχουν σταθερή ύφεση, οι ασθενείς χρειάζονται περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. "Γι’ αυτό", επισημαίνεται από την AbbVie, "και είναι σημαντικό να μελετούμε την επίδραση του upadacitinib στα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου με την πάροδο του χρόνου. Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για το upadacitinib με στόχο τον χαρακτηρισμό του προφίλ οφέλους-κινδύνου και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας".

"Η διαχείριση της ψωριασικής αρθρίτιδας μπορεί να είναι περίπλοκη λόγω των επίμονων μυοσκελετικών και δερματικών συμπτωμάτων, προκαλώντας συχνά πόνο και απώλεια σωματικής λειτουργίας ", δήλωσε ο Philip Mease, MD, διευθυντής του τμήματος ρευματολογίας στο Σουηδικό Ιατρικό Κέντρο / Providence St. Joseph Health." Αυτά Τα δεδομένα δείχνουν ότι το upadacitinib μπόρεσε να διατηρήσει τη βελτίωση των συμπτωμάτων της ψωριασικής αρθρίτιδας σε διάστημα ενός έτους χωρίς νέα σημαντικά ευρήματα ασφαλείας. Το upadacitinib μπορεί να είναι μια σημαντική θεραπευτική επιλογή που θα βοηθήσει τους ρευματολόγους να παρέχουν στους ασθενείς τους μακροχρόνια διατήρηση της βελτίωσης στη δραστηριότητα της ασθενειας."

Γιατί είναι σημαντικά τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν; 

  • Το Διαδικτυακό Συνέδριο EULAR 2021 αποτέλεσε μια ευκαιρία για τα μέλη της κοινότητας της Ρευματολογίας να συναντηθούν και να μοιραστούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους τα οποία συμβάλλουν σε έναν κοινό στόχο όλων των ερευνητών: να προσφέρουν σε περισσότερους ανθρώπους που ζουν με ρευματοειδή αρθρίτιδα την ευκαιρία να πετύχουν ύφεση.
  • Τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων για το upadacitinib ως μία σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή που μπορεί να αντιμετωπίσει κρίσιμες ακάλυπτες ανάγκες για τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Νέα αποτελέσματα για το upadacitinib στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Σε περίληψη, η AbbVie ανακοίνωσε στο ίδιο συνέδριο νέα δεδομένα για το upadacitinib σε ενήλικους ασθενείς με  ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Τον Ιανουάριο του 2021, το upadacitinib 15 mg εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία της ενεργής αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικους ασθενείς οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί ανεπαρκώς στη συμβατική θεραπεία. Το upadacitinib ερευνάται για τη θεραπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του δεν έχουν τεκμηριωθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Αποτελέσματα για το upadacitinib από τη μελέτη SELECT-COMPARE στα τρία έτη

Νέα, μακροχρόνια αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 SELECT-COMPARE έδειξαν ότι οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με upadacitinib (15 mg, χορηγούμενο άπαξ ημερησίως) ενώ λάμβαναν μεθοτρεξάτη, πέτυχαν και διατήρησαν κλινική ύφεση και χαμηλή ενεργότητα νόσου για διάστημα τριών ετών σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με adalimumab.

Πιο συγκεκριμένα, η κλινική ύφεση βάσει DAS28-CRP<2,6 ήταν 32% στο σκέλος θεραπείας με upadacitinib 15 mg σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε σύγκριση με 22% στο σκέλος θεραπείας με adalimumab 40 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα (EOW) σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, ενώ η χαμηλή ενεργότητα νόσου βάσει DAS28-CRP≤3,2 ήταν 37% και 26%, αντίστοιχα.

Επιπλέον, μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με upadacitinib 15 mg συμπλήρωσε τρία έτη θεραπείας χωρίς θεραπεία διάσωσης σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με adalimumab (46% έναντι 34%, αντίστοιχα).

Στη συγκεκριμένη μελέτη, στα τρία έτη, το προφίλ ασφάλειας του upadacitinib 15 mg ήταν αντίστοιχο με το προφίλ που είχε αναφερθεί στο παρελθόν και με εκείνο που παρατηρήθηκε στην ανάλυση ενοποιημένων δεδομένων ασφάλειας Φάσης 3.

Συνοπτικά δεδομένα από τη μελέτη SELECT-COMPARE, σύμφωνα με τα οποία το upadacitinib 15 mg πέτυχε τα συμπρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της ανταπόκρισης ACR20 και της κλινικής ύφεσης έναντι του placebo, καθώς και το σύνολο των βασικών δευτερευόντων καταληκτικών σημείων έναντι εικονικού φαρμάκου ή adalimumab τη 12η εβδομάδα, παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο του 2018. Επίσης, αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Arthritis and Rheumatology.

Ανάλυση ενοποιημένων αποτελεσμάτων ασφάλειας διάρκειας έως και 4,5 ετών

Μία ενοποιημένη ανάλυση ασφάλειας που περιλαμβάνει αποτελέσματα ασφάλειας από μελέτες του upadacitinib στη ρευματοειδή αρθρίτιδα κατέδειξε ότι το προφίλ ασφάλειας του upadacitinib 15 mg ήταν συνεπές με προηγούμενες αναλύσεις, χωρίς να εντοπιστούν νέοι κίνδυνοι ασφάλειας στη διάρκεια θεραπείας έως και 4,5 ετών.

Η ανάλυση περιλάμβανε συγκεντρωτικά δεδομένα από έξι κλινικές μελέτες Φάσης 3 στη ρευματοειδή αρθρίτιδα με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 ασθενείς με έκθεση που ξεπερνά τα 7.000 έτη-ασθενούς στο upadacitinib 15 mg, καθώς και δεδομένα για το adalimumab και τη μεθοτρεξάτη.

Στην ενοποιημένη ανάλυση ασφάλειας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προφίλ ασφάλειας του upadacitinib 15 mg και του adalimumab ήταν γενικά παρόμοιο, με εξαίρεση τα υψηλότερα ποσοστά έρπητα ζωστήρα και αυξημένων επιπέδων κρεατινικής φωσφοκινάσης αίματος (CPK) που παρατηρήθηκαν με το upadacitinib 15 mg.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για υγεία, διατροφή και γυμναστική στο shape.gr

Read Next

MORE FROM

Υγεία

Δεικτης μαζας σωματος

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i

Ποσο νερο πρεπει να πινω

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i

Θερμιδες που καιω στο τρεξιμο

Συμπλήρωσε τα παραπάνω πεδία

i